Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

مهدکودکی است که به صورت شبانه از ساعت ۱۷ تا ۷ صبح روز بعد فعالیت دارد
مهد کودکی است که ضمن انجام فعالیت های مهد کودک منطبق با نیازهای کودکان
مهدکودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات
مهدکودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات
موسیقی با کودک شما چه می کند؟ باهوش آرزوی هر پدر و مادری است.
موسیقی با کودک شما چه می کند؟ باهوش آرزوی هر پدر و مادری است.

مهدکودک ما: 10جایزه دریافت کرده است

همکاران ما

استفان
استفان
مربی شیمی
ماری
ماری
مربی هنری
اندرا
اندرا
معلم زبان
معلم زبان
مارک
مارک
مربی ریاضی
مایکل
مایکل
مربی شیمی

اخبار

 • امن بودن فیزیکی 1393-02-25 12:44:15

  از جمله مکان و امن بودن فیزیکی مهد کودک ، تخصص و علم مربیان و همچنین رفتار مناسب آنان با کودکن است Nam...

 • سلامت جسمی و روانی 1393-02-25 12:44:15

  تلویزیون می گذرانند که می تواند بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیرات منفی و بلند مدت بگذارد. مهد کودک Nam...

 • مسأله احساس 1393-02-25 12:44:15

  این مسأله احساس شد. در ابتدا به طور بسیار محدود مهد کودک هایی با امکانات بسیار ساده برای نگهداری کودکان در شهرهایی...

 • برخی از آمارهایی 1393-02-25 12:44:15

  نگاهی به برخی از آمارهایی که در مورد کودکان کودکستانی منتشر شده است می تواند ما را برای ورود به این مبحث کمک کند....

 • برخی کودکانی که به مهد کودک نمی روند 1393-02-25 12:44:15

  در مقابل برخی کودکانی که به مهد کودک نمی روند بیشتر بازیهای نشسته انجام داده و از همه بدتر بسیاری از وقت خود را به...

 • تربیت بچه های مادران شاغل 1393-02-25 12:44:15

  در جامعه پیشتر ما، همواره نگهداری و تربیت بچه های مادران شاغل به یکی از اعضای فامیل و مادر بزرگ یا خاله یا عمه و...

راهنمایی

loading...

Back to top